Hem » Supportsidor » Lägga in ombud

Lägga in ombud

  1. Välj vilken rad i röstlängden ombudet ska tillhöra.
  2. Skriv in namn och personnummer

Personer som finns inlagda på flera olika rader i röstlängden kommer att lägga röst för samtliga av dessa under en omröstning. En ordinarie medlem kan ändå delta. Den röst som i slutändan räknas är den som lägger den senaste rösten. T ex skulle två medlemmar som hör till samma lägenhetsnummer kunna vara inne och rösta samtidigt. Men det är bara en röst som räknas (den senast lagda).