Hem » Supportsidor » Skapa beslutspunkt

Skapa beslutspunkt

 • Om du har haft ett möte tidigare kan du kopiera över alla beslutspunkter från förra mötet. Du kan också välja vår standarduppsättning av årsmötespunkter att utgå från.
 • För att redigera en beslutspunkt trycker du på redigera-knappen längst till häger på den raden för beslutspunkten (ser ut som en penna)
 • För att skapa en beslutspnkt trycker du ”Skapa beslutspunkt-knappen längst ner till häger

Instruktioner

 1. Fyll i titel
 2. Fyll i beskrivning (Här kan man utveckla kortfattat vad frågan handlar om)
 3. Välj Enkelval, Flerval eller öppen som frågetyp
  1. Enkelval
   Det här innebär att man kan endast välja ett svarsalternativ och att röstningen sker dolt – dvs att hur alla enskilt röstat visas inte i protokollet utan endast resultatet (med röstlängden).
  2. Flerval
   Det här innebär att man kan välja flera svarsalternativ (man kan ställa in max och min antal val som tillåts). Funkar bra vid t ex personval. Även här är röstningen sluten som ovan.
  3. Öppen
   Det här innebär att det är en öppen votering (enkelval) där röstningsresultatet återges enligt hur var och en röstat i protokollet
 4. Tillåt blankröster om du önskar (ja som förvalt)
 5. Om du har ett paket som tillåter förtidsröstning kan du kryssa i om beslutspunkten ska finnas tillgänglig i förtidsröstningen (alla frågor kanske inte lämpar sig för förtidsröstning). OBS Kom ihåg att ha med ett svarsalternativ som är att frågan kan bordläggas till nästa möte.
 6. Fyll i/ändra svarsalternativen. Vill du ha fler svarsalternativ kan du trycka på ”Lägg till svarsalternativ”-knappen. Du kan ändra ordningen på frågorna genom att dra i raden vid ikonen med de tre horisontella linjerna (till vänster på respektive rad)
 7. Tryck spara när du är klar