Frågor och svar

Här finns vanligt förekommande frågor och svar Om det är någon fråga som saknas – tveka inte att maila oss på info@arsmoten.se

Hur går det till?

Det är väldigt enkelt. Styrelsen förbereder dagordningen helt fritt eller med hjälp av de färdiga mallar som finns inbyggt i tjänsten. Deltagarlista laddas upp så att behöriga medlemmar får tillgång till mötet när det är dags. Styrelsen bjuder in till ett vanligt video-möte (Med t ex Zoom, Teams eller Google Meet). Parallellt med detta kan medlemmarna logga in på arsmoten.se via t ex sina mobiler med BankID. När mötesordföranden väl startar igång en omröstning kan alla medlemmar rösta live. Resultatet visas direkt och sparas ner i protokollet.

Behöver man ha poströstning/förtidsröstning?

Den 3 april 2020 stiftade riksdagen en ny lag för att underlätta genom-förandet av en bolagsstämma eller föreningsstämma med så få personer närvarande som möjligt med anledning av covid-19 och dess smittorisk.

Den nya lagen gör det möjligt för styrelsen att besluta om poströstning även om det inte nämns i bolagsordningen eller stadgarna.

Enligt ytterligare en lagändring den 30 april 2020 blev det möjligt att enbart erbjuda poströstning – och inte anordna något fysiskt möte överhuvud taget. Stämmolagen om poströstning upphörde tillfälligt den 31 december 2021, men förlängs igen från och med 1 mars 2022.

Med årsmöten.se kan du ha förtidsröstning. Tjänsten är huvudsakligen utformad att användas som ett digitalt verktyg under en ”live”-stämma för att möjligöra röstning på distans genom sk hubridstämma.

Det går självklart bra att använda tjänsten för att endast ha förtidsröstning/poströstning. Följ vår guide för det här

Vad gör vi om några medlemmar inte har BankID?

Det går självklart att ordna via administrationssidan så att de medlemmarna kan logga in med kod istället. Följ guiden på vår supportsida här

Hur har man ett lyckat hybridmöte?

Läs gärna vår artikel om hur man har ett lyckat hybridmöte (Både fysiskt och via länk).

Hur använder jag tjänsten?

På våra supportsidor finns instruktioner på allt. Saknar du något – hör av dig till info@arsmoten.se

Jag vill testa lite först innan jag betalar något

Det går alldeles utmärkt att skapa testmöten helt gratis. Det bästa är att skapa ett testmöte och bjuda in hela eller delar av styrelsen för att testa på tjänsten.