Hem » Integritetspolicy

Integritetspolicy

2021-06-08

Denna webbplats drivs av NB Innovation Factory AB, ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 559274-5342, Box 6214, 102 34 Stockholm. Du kan nå oss på info@arsmoten.se med frågor eller för att utöva dina rättigheter till åtkomst, information, korrigering, dataportabilitet etc enligt GDPR.

Vilka uppgifter behandlas?

Denna integritetspolicy täcker vår insamling, användning och delning av information som tillhandahålls av dig via e-post eller kontaktformulär på vår webbplats www.arsmoten.se och andra plattformar. Du anger vanligtvis ditt namn och din e-postadress och sedan den information du anser vara relevant i fria textfält vilken också kan komma att innehålla personuppgifter beroende på vad du skriver.

Denna policy täcker inte behandlingen av personuppgifter från våra kunder eller användare av våra digitala tjänster. Detta styrs istället av specifika integritetspolicies och personuppgiftsbiträdesavtal som inte är tillämpliga på en vanlig besökare på vår webbplats.

Hur används uppgifterna?

Användningen av insamlad information är begränsad till att tillhandahålla de tjänster och den information som du begär som besökare. Om du fyller i ett kontaktformulär eller begär en demo kommer vi att kontakta dig för att tillhandahålla detta och vi kan behålla din information för att följa upp en sådan begäran. I detta sammanhang är vi personuppgiftsansvariga.

Användning av underleverantörer / personuppgiftsbiträden

Vi använder underleverantörer / personuppgiftsbiträden i form av datalagring, e-postleverantörer och liknande IT-relaterade tjänster som behövs för att samla in informationen och kommunicera med dig. Vi har ingått biträdesavtal med alla sådana biträden för att skydda dina rättigheter och vi ansvarar gentemot dig som registrerad. Dina uppgifter säljs eller överförs aldrig till någon för kommersiellt bruk. När underleverantörer finns utanför EU / EES säkerställer vi rättslig grund för sådana internationella överföringar genom att använda EU:s modellbestämmelser.

Loggfiler

Precis som de flesta andra webbplatser samlar vi in viss information automatiskt och lagrar den i loggfiler. Denna information inkluderar IP-adresser, webbläsartyp, operativsystem, datum / tidsstämpel och klickströmdata och kan lagras i systemloggar som nätverk, brandväggsloggar, webbserverloggar för att upprätthålla våra hög säkerhet för vår webbplats. Vi är personuppgiftsansvariga för dessa loggar och de behålls under en period av sex månader. Vår rättsliga grund för denna behandling är vårt legitima intresse av att upprätthålla tillräcklig nätverks- och informationssäkerhet.