Hem » Supportsidor » Olika typer av beslutspunkter

Olika typer av beslutspunkter

  1. Enkelval
    Det här innebär att man kan endast välja ett svarsalternativ och att röstningen sker dolt – dvs att hur alla enskilt röstat visas inte i protokollet utan endast resultatet (med röstlängden).
  2. Flerval
    Det här innebär att man kan välja flera svarsalternativ (man kan ställa in max och min antal val som tillåts). Funkar bra vid t ex personval. Även här är röstningen sluten som ovan.
  3. Öppen
    Det här innebär att det är en öppen votering (enkelval) där röstningsresultatet återges enligt hur var och en röstat i protokollet